Uvjeti korištenja
Pristupom na Geoportal grada Bjelovara korisnik je dužan prihvatiti sljedeće uvjete korištenja:
 • Grad Bjelovar ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat uporabe podataka s Geoportala grada Bjelovara,
 • Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem i prihvaća ih koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost,
 • Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje i distribuiranje podataka s Geoportala u bilo kojem obliku,
 • Podatke nije dopušteno distribuirati prema trećim osobama,
 • Podaci na Geoportalu mogu se u svako vrijeme ažurirati i za te promjene ne snosimo odgovornost,
 • Grad Bjelovar raspolaže pravima za dizajn i programska rješenja web-gis preglednika,
 • Grad Bjelovar zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i ne odgovara za posljedice nastale zbog tih promjena,
 • Grad Bjelovar ne jamči da će ova Internet lokacija biti u svako vrijeme dostupna korisnicima.
Napomena korisnicima
 • Brzina iscrtavanja karte ovisi o veličini karte. Veća karta se sporije iscrtava. Veličina karte mijenja se proporcionalno veličini Vašeg preglednika,
 • Preporučamo korištenje preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 8.0 ili više,
 • Uporaba JavaScript-a i Cookies mora biti omogućena.
 • Prije prvog korištenja, OBVEZNO provjerite da li vaš web preglednik zadovoljava Tehničke preduvjete !!!
Datum zadnje izmjene: N/D
Kreirali i razvili: Grad Bjelovar i GDi GISDATA
Tehnički preduvjeti
Kako biste koristili ovu inačicu Geoportala, za Vaš internet preglednik je potreban dodatak Microsoft Silverlight 5.
Trenutno podržani operativni sustavi su Windows i Machintosh.
Microsoft Silverlight u Vašem pregledniku:
 • ZAHTJEVANA inačica: 5.1.20125.0
 • PRONAĐENA inačica: N/D
 • ( Napomena: Brojevna oznaka PRONAĐENE inačice mora biti ISTA ili VEĆA od ZAHTJEVANE )
Prije prvog korištenja Geoportala, preporuča se provjera i ažuriranje zadnje inačice na niže navedenoj poveznici: